Trečiadienis , 19 vasario 2020
Pradžia / AEĮĮT / Evakuacinis apšvietimas privalomas

Evakuacinis apšvietimas privalomas

23. Evakuacinis apšvietimas, užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui perėjų ir evakavimo (si) kelių apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui, turi būti naudojamas:

23.1. negyvenamosiose patalpose, jeigu vienu metu jose būna 50 ir daugiau žmonių;

23.2. didesniuose nei 2000 mploto visuomeninės paskirties pastatuose;

23.3. didesniuose nei 1000 mploto garažuose;

23.4. didesniuose nei 50 mploto prekybos paskirties patalpose;

23.5. visose gamybos paskirties patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės, o užgesus darbiniam apšvietimui dirbantys technologiniai įrenginiai kelia traumų pavojų;

23.6. visose gamybos paskirties patalpose be natūralaus patalpų apšvietimo;

23.7. evakavimo (si) keliuose, vedančiuose iš visų anksčiau minėtų patalpų ir pastatų, taip pat gydymo paskirties ir kitų pastatų evakavimo (si) keliuose, kur daugiausia būna ribotų judėjimo galimybių žmonės.

24. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami:

24.1. prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais;

24.2. prie evakavimo (si) keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų tiesiogiai apšviestas;

24.3. kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje;

24.4. kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje;

24.5. kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje;

24.6. visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų);

24.7. prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų ir stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų valdymo įrangos įrengimo vietų.